När region Gävleborg arrangerade Generatorkonferensen 2012 bad de oss göra introduktionsfilmen. Sekvensen lyfter fram regionens kvaliteter på ett spännande sätt och tjänade sitt syfte.