För den som just kommit till  Sverige finns  massor av frågor om hur det svenska samhället fungerar. Denna TV-serie är tänkt som en introduktion till nyanlända barn och ungdomar, så vi har även översatt den till arabiska, sorani, somaliska, spanska, tigrinya och dari!

Filmerna finns på UR play.