mj

”Det är egentligen ganska enkelt; du vill att någonting ska ske – det är vår uppgift att se till att det blir som du vill.”

Mats Jernudd – producent

Bella Linde – journalist och författare

Disa Jernudd – marknadskommunikation, projektledning

Bo Danerius – Art Director

Patrik Agemalm – Creative Director, illustratör och animatör

Kontakta oss: