Sedan 2008 har HAWC International levererat molnlösningar för professionell filmklippning. Plattformen möjliggör distansarbete och On Line-samarbete för professionella filmproduktioner. Ett femtiotal filmer, bland annat Millennium och Wallander-filmerna, har klippts i HAWC. Såväl klippare som producenter och regissörer är entusiastiska.

Mats Jernudd är VD i bolaget:

 HAWCs teknik möjliggör helt nya sätt att arbeta och samarbeta med filmproduktion.

Belladante ansvarar för utveckling av affärsmodell, strategiska partners och marknadskommunikation.

 Läs mer