När Liljedals bad oss producera en film med anledning av byråns 50-årsjubileum tvekade vi aldrig. På kort tid och med liten budget producerade vi en film som sammanfattar PR-byråns utveckling sedan 1965.

Se filmen här.

Motion graphics designer Peter Volk gillade samarbetet med Liljedals:

 Liljedals är professionella i alla led. Samarbetet med deras copy och projektledning fungerade utmärkt. Jag gör gärna fler projekt i samarbete med dem.

Vi ser fram mot nya uppdrag med Liljedal Communications.